موقعیت شما:

ماموریت و چشم انداز

ماموریت

ماموریت و برنامه نوین آسیا تأمین و توزیع مواد اولیه با کیفیت بالا و خدمات فنی برای صنایع غذایی و دارویی، آرایشی و بهداشتی و کلیه صنایع فعال و مرتبط در خاورمیانه است. برای این منظور ما به دنبال :

ارائه محصولات با کیفیت و خدمات با ارزش به مشتریان، پاسخگویی به نیازها و خواسته های آنها و  در مقابل دریافت قدردانی و ارزش گذاری آنها هستیم. همچنین کمک و یاری حرفه ای به تأمین کنندگان برای افزایش فروش آنها را در بازار؛ ارائه محصولات با کیفیت بالا و خدمات از طریق انتقال دانش و تخصص از برنامه ها و فعالیت های این مجموعه می باشد.

 

چشم انداز

● ارائه دهنده و تأمین کننده برتر مواد اولیه با بالاترین کیفیت و اطلاعات فنی به تولید کنندگانی که سعی در حفظ و بهبود کیفیت زندگی در ایران و مناطق اطراف دارند.

● رسیدن به مزایای رقابتی و توسعه بازارهای جدید با استفاده از تیم حرفه ای و اتحاد استراتژیک برای دست یابی به بالاترین استاندارد های حرفه ای و خدمات.

● هسته ارزش کیفیت خدمات مشتریان؛ اطمینان از اینکه نیازهای مشتری با درک کامل و خدمت رسانی به موقع با ارزش گذاری برای تنوع مشتریان و درخواست های آن ها انجام شده است.

● کار گروهی مطلوب در خدمت به اصول متنوع مشتریان مان و جامعه آموزش، فعال کردن و توانمند سازی مشتریان و خود مجموعه از طریق به اشتراک گذاری دانش و تخصص.

 

بازگشت به بالا