موقعیت شما: اسانس لیمو

اسانس لیمو

 

نام اسانس: Lemon supreme  lemon supreme

کد:2011058

شرح رایحه: رایحه میوه لیمو، این اسانس رایحه 

شبیه لیمو شیرازی و ترکیب بوی پوست و گوشت

لیمو را دارد.

موارد مصرف: انواع شوینده و صابون

 

درخواست نمونه

بازگشت به بالا