موقعیت شما: اسانس پرتقال

اسانس پرتقال

 

نام اسانس:   Orange orange

کد:2005675

شرح رایحه: رایحه میوه پرتقال با بوی

 نسبتاً شیرین

موارد مصرف: انواع شوینده و صابون

 

درخواست نمونه

بازگشت به بالا